Fotogalerie

Fotogalerie > Lidé > Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilie je křesťanská bohoslužba, která začíná na Bílou sobotu po západu slunce svěcením velikonočního ohně. Od něj se rozsvítí velikonoční svíce a je nesena v průvodu do ztemnělého kostela. Věřící si od ní zapalují vlastní svíce. Po příchodu do kostela zazní velikonoční chvalozpěv tzv. Exsultet, který tvoří vrchol zahájení bohoslužby.
Fotografie byly pořízeny na Velikonoce 2012 v Nových Hradech.